NSMS

Georg Hvistendahls minnefond
NSMS MS-seminar 2017 Kontakt NSMS

 

Georg HvistendahlGeorg Hvistendahls Minnefond ble opprettet av NSMS høsten 1998. Fondet skal brukes til støtte i forbindelse med deltagelse på NSMS vintermøter. De som kan søke må være medlemmer av Norsk Selskap for Massespektrometri. Vi vil prioritere søkere som deltar med faglig bidrag i form av innlegg eller plakat.

Søknad sendes styret. Søknadsfrist kunngjøres i forbindelse med invitasjon til hvert møte.

Leverandører og enkeltpersoner som ønsker å gi støtte til fondet kan kontakte lederen av NSMS.

 

 

Georg Hvistendahl (1932 - 1996)