NSMS

Sammendrag av faglige bidrag
NSMS MS-seminar Kontakt NSMS

  Møteheftet

Sammendrag av foredrag og plakater

Sammendrag av faglige bidrag vil bli publisert på nettsidene og trykket i møteheftet.

Vi ber bidragsyterne bruke vårt templat og sende sammendraget til komiteen så snart som mulig og senest 01.12.2014. Liste over aksepterte bidrag blir publisert på denne nettsiden før møtet.

GoTo Liste over registrerte bidrag