NSMS

Program
NSMS MS-seminar Kontakt NSMS

 

Program for 15NSMS

En viktig målsetting for våre vintermøter er å styrke miljøet innen MS i Norge. Det er en arena for faglig kontakt og samarbeid i trivelige omgivelser. Et møtepunkt for alle som driver med enhver form for massespektrometri.

A. MakarowPå vintermøtet får alle MS brukere og særlig studenter og stipendiater en utmerket anledning til å bli kjent i miljøet og presentere sine prosjekter med foredrag eller poster. Husk det er posterpris!

Studenter som presenterer (poster eller foredrag) oppfordres til å søke om støtte fra Hvistendahls minnefond.
Søknadsfrist:01.12.2014.
Søknader behandles fortløpende

 

 

Kurs på søndag

"Introduction to Imaging Mass Spectrometry”
Professor Dr. Ron Heeren

I løpet av de siste tiårene har det blitt utviklet teknikker som gjør at MS også kan brukes som en avbildningsteknikk – Imaging Mass Spectrometry – IMS. Ved hjelp av IMS kan en studere fordeling av et enkelt molekyl (eller flere) i x,y planet (spatial distribusjon) på overflaten av for eksempel et vevssnitt. Dette gir ny og spennende informasjon som kan brukes til diagnose, studere distribusjon av et legemiddel i ulike organ og på mange andre måter. 

I kurset diskuteres blant annet egnede prøver, forbehandling, ioniseringsteknikker, instrument-konfigurasjoner og nytteverdi. Kurset er inkludert i registreringsavgiften, og gir en lettfattelig innføring i et meget spennede felt.

Brukermøter

Waters, Matriks, Bruker og Thermo har brukermøter på søndag.

Første sirkulære

Andre sirkulære

GoTo Liste over registrerte bidrag

  Åpningsforedrag:

Professor Thomas Moritz, Sveriges lantbruksuniversitet, Skoglig genetik och växtfysiologi

Tema: The Swedish Metabolomic Centre

  Inviterte foredragsholdere:
Tony Postle

Professor Anthony Postle, Faculty of Medicine, University of Southampton, U.K.

Tema: Lipidomics

onmousovertext

Dr. Zoltan Takáts, Imperial College, London

Tema: Interoperative real time ambient MS - “Skalpell" lukter kreft

R. Heeren

Professor Dr. Ron Heeren, AMOLF, Amsterdam

Tema: MS Imaging Targets the Clinic

Professor Einar Uggerud, Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo

Tema: Fundamental MS

 

Professor Roland Kallenborn, Kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU, Ås

Tema: Environmental analysis in the Artic

Øvrig faglig program

Foredrag fra våre deltagere på 20 minutter.

Postere stilles ut i sammen med utstillingen

 

Liste over påmeldte faglige bidrag

Foreløpig deltakerliste

Arrow Utstillere og sponsorer