NSMS

-16 NSMS - Program
NSMS MS-seminar Kontakt NSMS

 

Program for 16NSMS

En viktig målsetting for våre vintermøter er å styrke miljøet innen MS i Norge. Det er en arena for faglig kontakt og samarbeid i trivelige omgivelser. Et møtepunkt for alle som driver med enhver form for massespektrometri.

A. MakarowPå vintermøtet får alle MS brukere og særlig studenter og stipendiater en utmerket anledning til å bli kjent i miljøet og presentere sine prosjekter med foredrag eller poster. Husk det er posterpris!

Studenter som presenterer poster eller foredrag oppfordres til å søke om støtte fra Hvistendahls minnefond. Søknad kan sendes styret via vårt kontaktskjema.

Søknadsfrist:01.12.2016.
Søknader behandles fortløpende

 

Liste over registrerte bidrag

Kurs på søndag

Søndag starter med to kurs:

kl 14:15 - Yvette Dehnes, Norges laboratorium for dopinganalyser:

Millioner av analysetester utføres hver dag innen mange ulike fagfelt. I tillegg til at analysene kan være ressurskrevende, kan et analyseresultat ha store påfølgende konsekvenser, som for eksempel avgjøre videre medisinsk behandling av en pasient, eller medføre flere års utestengelse fra sport (idrettsprøver) eller fengselsstraff (sivile saker) ved positive dopingprøver. Et slikt analyseresultat må av åpenbare grunner være til å stole på.  Dette stiller store krav til både sensitivitet og spesifisitet. Validering av metoder og kvalitetssikring av resultater er derfor svært viktig, og utgjør krav som må etterleves daglig av ISO-akkrediterte laboratorier. Eksempler på hvordan (og hvorfor) dette gjøres i praksis ved et akkreditert dopingkontroll-laboratorium vil bli gitt. 

 

kl 15:15 - Stig Pedersen-Bjergaard, Farmaseutisk institutt, Universitetet i Oslo:

Dette kurset gir en innføring i mikroekstraksjon ved hjelp av kunstige væskemembraner, og hvordan dette kan kombineres med massespektrometri,  både med og uten bruk av væskekromatografi. Mikroekstraksjon ved hjelp av kunstige væskemembraner er foreløpig på forskningsstadiet, men kommersielle produkter for dette ventes å være tilgjengelige i løpet av noen få år. Dette vil åpne for raskere analyser, lavere forbruk av reagenser og løsemidler, og høyere følsomhet og spesifisitet. I tillegg vil det kunne åpne for målinger som ikke er mulige med dagens teknologi. Få et spennende innblikk i morgendagens teknologi, bli inspirert, og delta på kurset!

Brukermøter

Thermo Fisher, Matriks, Waters og Bruker inviterer til brukermøter søndag kl 16:15.

 

Første sirkulære Andre sirkulære GoToTredje sirkulære PDF

  Åpningsforedrag:
S. Goscinny

Dr Séverine Goscinny, Scientific Institute of Public Health

Tema:
Hacking the analysis of small molecules with Ion Mobility.

  Inviterte foredragsholdere:
C.Jansfelt

Dr. Christian Jansfelt, University of Copenhagen

Tema:
Mass spectrometry imaging of drugs, metabolites and natural products

Å. Leere Øiestad

Dr Åse Marit Leere Øiestad, Folkehelseinstituttet, Oslo

Tema:
Determination of new psychoactive substances with MS

C. Malm

Dr. Christer Malm, Umeå University, Sweden

Tema:
The long road to clean sports

C. Hopf

Dr Carsten Hopf, Professor of Drug Discovery, Department of Biotechnology, Mannheim University of Applied Sciences

Tema:
Pharmacology applications of MALDI MS imaging and intact cell biotyping

V. Brun

Dr Virginie Brun, CEA, Grenoble, France

Tema:
Next-generation blood biomarkers for acute liver injury: in silico discovery and proteomics quantification

A. Wisthaler

Dr Armin Wisthaler, University of Oslo

Tema:
On-line chemical analysis of submicron particulate organic matter by PTR-MS

Øvrig faglig program

Foredrag fra våre deltagere på 20 minutter.

Postere stilles ut i sammen med utstillingen

Arrow Påmelding av faglige bidrag

ArrowRegistrerte deltakere - ArrowRegistrerte faglige bidrag

Arrow Utstillere og sponsorer