NSMS
Seminar:
" Mass Spectrometry meets the Clinic"
NSMS MS-seminar 2019 Kontakt NSMS

 

Seminar - Tromsø, 22. januar 2015

Biomarkers/Individualised therapy
Chemical microscopy/Imaging MS
In‐vivo, real‐time detection of cancer tissue

Norsk Selskap for Massespektrometri har den glede å invitere deg til et en‐dags seminar om kliniske applikasjoner av moderne massespektrometri. Vi har invitert to av verdens ledende forskere på området til å forelese og til å utgjøre en del av et ekspertpanel som svarer på spørsmål og deltar i en rundebordskonferanse. Ledende eksperter fra industrien vil og være tilstede.

Program

0915 ‐ 1000

Ron Heeren

Multimodal molecular imaging: 
instruments for translational research

1015 ‐ 1100

Zoltan Takats

In‐vivo characterisation of tissues, cells and
microorganisms by use of MS

1100 ‐ 1200

Lunsj

 

I programmet etter lunsj vil forskere fra Universitetssykehuset i Nord‐Norge (UNN) presentere noen aktuelle problemstillinger. Dette vil være en innledning til en paneldebatt om MS som verktøy i pasientbehandling og ny MS‐teknologi som et viktig verktøy i medisinsk forskning
 

1200 ‐ 1210

Lill‐Tove Busund

Individualised cancer therapy and MS?

1210 ‐ 1220

Karen Sørensen

Imaging and MS?

1220 ‐ 1230

Jon Florholmen

Inflammatory Bowel Disease and MS?

1230 ‐ 1400

Paneldebatt – Diskusjon/spørsmål. Ekspertpanelet svarer. NB: Spørsmål/innspill fra alle deltakere er svært ønskelig

Dato: 22. Januar 2015
Sted: Linken, Forskningsparken i Tromsø, Auditorium Jiehkkivarri
    
For å dekke utgifter til reiser, leie av lokaler og lunsj må vi dessverre ta en deltakeravgift:
 
Deltakeravgift: NOK 500,‐ per person
Påmeldingsfrist: 8. Januar 2015

For påmelding, bruk dette påmeldingsskjemaet.
Skjemaet sendes til:
vibeke.michelsen@iko.uib.no 

Spørsmål om seminaret kan rettes til
einar.jensen@uit.no eller vibeke.michelsen@iko.uib.no 

Arrangementskomite:
Vibeke Barman Michelsen (IKO; UiB), Einar Jensen (IFA, UiT), Terkel Hansen (IFA, UiT)